Alapítványunk

Alapítványunk

Alapítványunk
A Máriabesnyői Lelkigyakorlatos Házért Közhasznú Alapítvány 2007. január 01-től szeretettel várja minden kedves testvérünk személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását!
Alapítványunkat 2004. május hó 12. napján a 12 PK.60.270/2004/2. számú határozatával közhasznúnak minősítette a Pest Megyei Bíróság.
Közhasznú tevékenységünket azóta folyamatosan végezzük.
Alapítványunk célkitűzései, melyhez az SZJA 1%-os felajánlása mérhetetlenül nagy segítséget jelent:
a máriabesnyői Lelkigyakorlatos Ház vendégei körében kifejtett szociális tevékenység: családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés biztosítása, a családok kohéziójának erősítése, a fiatalok, gyerekek egészséges életmódra nevelése, lelki segítségnyújtás minden réteg és korosztály számára.
Rendelkező nyilatkozatot készséggel biztosítunk a Lelkigyakorlatos Házban illetve kérésre emailben küldünk.
Eddigi tevékenységünk bővítése és céljaink megvalósítása érdekében 2004. áprilisában közhasznú alapítványt hoztunk létre.
A “Máriabesnyői Lelkigyakorlatos Házért” Közhasznú Alapítvány feladatának tekinti a Lelkigyakorlatos Ház vendégei körében kifejtett szociális tevékenység: családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés biztosítását.
Az Alapítvány célja a közhasznú tevékenységeken belül: a családok kohéziójának erősítése, a fiatalok, gyerekek egészséges életmódra nevelése, lelki segítségnyújtás minden réteg és korosztály számára.
A Máriabesnyői Lelkigyakorlatos Házért Közhasznú Alapítvány
Számlaszám: 10103836-50581700-01000007
Adószám: 18704785-1-13 
Baráti körünk, akik adományaikkal támogatnak :
Szent Ferenc Kisnővérei – Czopf Éva Klára nővér, Szalvátor Nővérek, Rolik Róbert atya,
Gáspár Gáspárné, Tóthé Csósza Csilla, Hátházi Róbert, Törőcsikk Júlia, Török Csaba,
Pék Edit, Dr. Somos Zsuzsanna, Boros Anita, Balázs Jánosé, Csizmarik Ágota, Jécsi Ágnes,
Strochmayer János, Kreisz Tamásné, Nagy Mátyásné, Rózsahegyi Magdolna, Szabó Ildikó
Köszönjük!